Talous ja
työllisyys

Talouden nousukaudesta kiinni

Tällä hetkellä taloudessa on menossa kupla eli asuntomarkkinoilla on ylikysyntää ja puun markkinahinta on noussut nopeaan tahtiin. Suomalaista puuta viedään Yhdysvaltoihin niin paljon, että Suomessa on puusta pulaa ja rakennuskustannukset nousevat. Lainaa saa helposti todella alhaisella korolla. Korona miljardeja on jaettu niin Suomessa, Euroopassa kuin USA:ssa. Nyt pitäisi ottaa kiinni puun viennistä sekä houkutella Suomen riskittömään ja ennustettavaan talousympäristöön kansainvälisiä yrityksiä, jotka investoivat ja luovat työpaikkoja Suomeen.

Työn ja yrittäjyyden kannustaminen

Meillä ei ole varaa verottaa kuoliaaksi niitä ahkeria ihmisiä, jotka tällä hetkellä ovat työelämässä. Yritykset työllistävät enemmän ihmisiä, kun työn kustannukset saadaan kohtuullisiksi. Suomi pitää tehdä houkuttelevaksi paikaksi yritysten investoida, jotta yritykset työllistäisivät lisää työntekijöitä. Turvallinen, ennustettava liiketoimintaympäristö luo Suomesta houkuttelevan investointikohteen yrityksille.

Suomi nousi toisen maailmansodan jälkeen ahkeralla työnteolla nopeasti köyhyydestä menestyväksi teollisuusmaaksi. Metsä- ja metalliteollisuus olivat viennin valttikortit ja meillä oli myös menestyvä tekstiiliteollisuus ja elintarviketeollisuus. Päätös ilmaisesta peruskoulusta ja opintotukijärjestelmästä kasvatti nopeasti koulutetun työvoiman määrää Suomessa. Syntyi teknologiateollisuuden menestysmaa Nokia Suomi. 90- luvun lamastakin noustiin Nokian avulla.

Lisää verotuloja ilman veronkorotuksia

Vantaalaisilla on oikeus hyviin ja tehokkaasti tuotettuihin palveluihin. Tarvitaan talousjärkeä, toiminnan tehostamista ja palvelutuotannon kilpailuttamista. Koronakriisistä nouseminen vaatii rahaa ja resursseja. Kokoomus ei kannata veronkorotuksia. Veronkorotukset ovat leikkauksia vantaalaisten taloudesta. Työpaikkojen luomiseen tarvitaan ostovoimaa, ja perheiltä verotettu
euro on aina pois vanhempien lompakosta. Verotuloja kasvattaa työllisyyden parantaminen. Se ei onnistu työn verotusta kiristämällä, vaan Vantaan vetovoimaa ja elinkeinopolitiikkaa kehittämällä.

Kasvuohjelma

Kokoomus tahtoo luoda valtuustokauden kestävän kasvuohjelman yhdessä muiden puolueiden kanssa. Vaikka taloustilanne on hankala, kaikesta ei voi vain leikata. Täytyy myös investoida sellaiseen kasvuun, joka tuottaa lisää verotuloja, työpaikkoja ja taloudellista toimeliaisuutta. Kun raha on tiukalla, tarvitaan tehokkuutta ja talousjärkeä. Laadukkaat palvelut ja kohtuullinen veroprosentti voidaan yhdistää, kun kaupunki menestyy. Silloin resurssit riittävät. Verotuloja kasvattaa parhaiten korkea työllisyys. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni vantaalainen saa työpaikan. Talousjärkeä ja tehokkuutta.

Työn ja työllistämisen kustannukset alas

Tällä hetkellä Suomi vie edelleen teknologiateollisuuden, telakkateollisuuden tuotteita ja puuta sekä monia hyviä innovaatioita maailmalle. Yrittäjien investointiympäristöä pitäisi tukea verotusta ja sähkön hintaa alentamalla. Samoin työntekemisen kustannukset, kuten verotus ja työeläkejärjestelmä ovat maailman kalleimpia, eivätkä kannusta työntekoon tai yrittäjyyteen.

Palvelualoilla pitäisi arvonlisävero laskea 10 prosenttiin. Esimerkiksi tilitoimisto tai konsulttipalvelu yrityksellä, ei ole alv vähennykseen oikeuttavia tavaraostoja juurikaan, joten kaikki myynnistä maksettava vero jää yrittäjän maksettavaksi. Rakennusalan käänteinen alv alihankkijoille on hyvä, mutta alv pitäisi alentaa myös muissa palvelualoissa.

Työeläkejärjestelmästä pitäisi tehdä vapaaehtoinen sillä tavoin, että voi itse päättää palkasta veloitettava työeläkkeen määrän ja voisi myös päättää itse, koska haluaa nostaa omaa työeläkettään. Nykyinen järjestelmä ei kannusta työntekoon, kun palkasta menee yli puolet veroihin ja eläkevakuutuksiin.

Koulutus

Koulutuksen kehittäminen

Olen toiminut yli 20 vuotta opettajana, ensin 1989-1991 Porvoossa yläasteen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viransijaisena ja sitten vuodesta 2002 lähtien taloushallinnon lehtorina ensin Helsinki Business Collegessa ja sitten Metropolia ammattikorkeakoulussa ja nyt Laurea ammattikorkeakoulussa.

Koulutuksen tason pitää pysyä korkeana ja tämän takaa se, että jo varhaiskasvatukseen panostetaan. Jo varhaiskasvatuksen opettajien koulutus on erittäin korkeatasoista, kuten peruskoulutason opettajien koulutus. Toisen asteen koulutusta kehittäisin yhdistämällä lukio ja ammattikoulut siten, että kaikki opiskelisivat sekä yleissivistävää matematiikkaa, kieliä ja luonnontieteitä että perusteita yhteiskunnasta kuten kansantaloudesta ja yritystoiminnasta. Myös perusasteen koulutusta kehittäisin siten, että jo 10 vuotiaasta voisi valita itseään kiinnostavia valinnaisia aineitä enemmän. Nyt jo on luonnontieteen ja urheiluun painottavia kouluja ja lisää voisi tulla myös yrittäjyyteen painottavia kouluja.

Varhaisista vuosista hyvä lähtö katkeamattomaan opintiehen

• Mahdollisuuksien tasa-arvoa laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja maailman parhaalla perusopetuksella, joka ottaa huomioon yksilölliset tarpeet sekä vahvuudet.

• Päiväkotien ja esiopetuksen ympäristöjen on oltava turvallisia lapsille ja henkilökunnalle. Hyödynnämme monipuolisia toteutusmalleja päiväkoti- ja koulurakentamisessa. Torjumme sisäilmaongelmat laadukkaalla rakentamisella ja korjaamisella sekä rakennusten oikeanlaisella käytöllä ja riittävällä siivouksella.

• Tavoitteena kaksivuotisen esiopetuksen, jotta yhä useampi lapsi saa hyvän ponnahduslaudan koulupolulleen.

• Uudistetaan oppimisen tukea ja varmistamme, että oppilas saa tarvittaessa pienryhmämuotoista opetusta ja henkilökohtaista tukea.

• Varmistetaan, että yksilöllinen opetus toteutuu perusopetuksessa, jotta lisähaastetta kaipaaville on tarjolla mahdollisuuksia nopeampaan etenemiseen ja tukea tarvitsevat saavat sitä riittävästi. Vahvaa motivaatiota on ruokittava, ei lannistettava.

• Jokaisella on oikeus työ- ja opiskelurauhaan. Kiusaamiseen on puututtava tehokkaasti. Jos koulun keinot eivät riitä, poliisin ja lastensuojelun on tarvittaessa tultava apuun.

• Laajennetaan yhteistyötä urheiluseurojen ja yhdesitysten kanssa ja tuodaan mielekästä sisältöä lasten päiviin tuomalla harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteyteen.

Suomessa on maailman korkeimmin koulutettu kansa

Suomessa on maailman korkeimmin koulutettu kansa, joten meidän kannattaa tuoda sitä esille ja keskittyä innovaatioiden, teknologiakehityksen ja suuren jalostusarvon tuottaviin palveluihin ja tuotteisiin. Meiltä löytyy erittäin päteviä korkeasti koulutettuja ahkeria ja luotettavia työntekijöitä, yrittäjiä ja tutkijoita. Tiedostetaan tämä ja noustaan maailmankartalle uudestaan, kuten teimme Nokian kanssa.

Suomen menestyksen yksi tekijä ahkeran työtätekevän kansan lisäksi on koulutus. Varsinkin Nokian upea tarina, sekä metsäteollisuuden innovaatiot ja nykyinen teknologialan kehitys sekä sairaanhoidon korkea taso on perustunut korkeaan koulutustasoon.

Tämä päivänä koulutukseen pääsy on todella helppoa. Kaikki pääsevät toisen asteen koulutukseen ammattiopistoihin tai lukioihin. Monet käyvät jopa monta toisen asteen koulutusta ja jokainen saa valita juuri sen alan, minkä haluaa. Myös ammattikorkeakouluun pääsee opiskelemaan vaikka peruskoulupohjalta, kunhan menee ensin avoimeen ammattikorkeakouluun ja opiskelee 60 opintopistettä. Ammattikorkeakoulutus on jonkin verran syrjäyttänyt yliopistokoulutusta ja myös ylemmässä ammattikorkeakoulussa saa maisterintutkinnon.

Viihtyisä ja
puhdas
ympäristö

Olen suunnistanut vuodesta 1980 asti ja kaikki ihanat luontoalueet, kuten Luukki, Pirttimäki, Salmen alue, Solvalla, Oittaa, Petikko, Kuusijärvi ja Nuuksion ihana luonnonsuojelualue kokonaisuudessaan ovat minulle todella tärkeitä alueita. Suomessa arvostetaan luontoa ja metsää ja meillä on puhdas ilma ja vesi. Meillä on toimiva jätehuolto, joten metsämme eivät ole kaatopaikkoja, kuten valitettavan useassa maassa, jossa olen käynyt matkoilla. Olemme maailman onnellisin kansa, koska saamme hengittää puhdasta ilmaa, juoda puhdasta vettä ja vaeltaa rauhassa turvallisessa suomalaisessa metsässä.

Terveyttä ja elämäniloa liikunnasta

Olen kuulunut urheiluseuroihin lapsesta lähtien. Ensin Klaukkalan Kiriin hiihdossa ja Nateva koripalloseuraan Nurmijärvellä ja sitten Rajamäen Rykmenttiin suunnistusseuraan Nurmijärven kunnassa. Nykyään kuullun Espoon Suunta suunnistusseuraan. Urheiluseuroilla on tärkeä rooli liikunnassa. Tuetaan seurojen toimintaa ja järjestetään liikuntatoimintaan tarvittavia harjoitus- ja kilpailutiloja. Kehitetään koulujen ja seurojen yhteistyötä. Tuodaan harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen yhdessä seurojen kanssa.

Ulkoilun kannustaminen lähimetsässä

Olen suunnistanut vuodesta 1980 ja Suomen metsät ovat käyneet minulle tutuiksi. Pienikin metsä keskellä asuinaluetta ilahduttaa niin isoja kuin pieniä ulkoilijoita puhumattakaan lemmikeistämme. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus päästä helposti lähimetsään tai kansallispuistoon hengähtämään hektisestä arjesta.