12.10.2021 Helsingin Ekonomien puheenjohtajatentti

8.-10.2021 Kokoomuksen järjestöakatemia Vierumäellä

2.-3.10.2021 Tikkurilan maalaismarkkinat

1.10.2021 Kehäkaljat Wanda’s Elina Valtosen vierailu

19.9.2021 Korson suurmarkkinoilla

18.9.2021 Lammaslammella

11.-12.6.2021 Myyrmäen Paalutorilla

10.6.2021 Tikkuraitilla ja Patiolla

9.6.2021 Tikkuraitilla

8.6.2021 Tikkurilassa

7.6.2021 Tikkurilassa sadetta pitämässä

6.6.2021 Tikkurilassa

4.6.2021 Pakkalassa & Kartanokoskella siivoamassa ja grillaamassa

3.6.2021 Myyrmäen asemalla

Antti Häkkänen Tikkurilassa 2.6.2021

kuntavaalikampanja loppukiri

Kivistön aamukahvit 31.5-2.6.2021

Martinlaaksossa Alepan pihalla 22.5.2021

Kivistössö Alepan pihalla 22.5.2021

”Vastuuta kaikista sukupolvista – myös tulevista.”

Viedään Vantaa hyvän kehälle

Vetovoimainen kaupunki houkuttelee työllistäviä yrityksiä ja osaavaa työvoimaa. Tämä tuottaa työpaikkoja, työllisyyttä ja verotuloja. Lyhyesti sanottuna niitä resursseja, joita tarvitsemme Vantaan palvelujen ja vetovoiman kehittämiseen

Vetovoimainen kaupunki houkuttelee työllistäviä yrityksiä ja osaavaa työvoimaa.

Tämä tuottaa työpaikkoja, työllisyyttä ja verotuloja. Lyhyesti sanottuna niitä resursseja, joita tarvitsemme Vantaan palvelujen ja vetovoiman kehittämiseen.

1) Kun Vantaalla on riittävästi työllistäviä yrityksiä ja osaavaa työvoimaa, saadaan korkea työllisyys ja riittävästi verotuloja.

2) Tämä mahdollistaa hyvät palvelut kaikille, jotka niitä tarvitsevat sekä viihtyisän ja vetovoimaisen kaupungin kehittämisen.

3) Kun palvelut pelaavat, kaupunki on viihtyisä, ja sen maine ansaitusti hyvä, Vantaan vetovoima kehittyy entistä paremmaksi.

4) Hyvämaineinen ja vetovoimainen kaupunki houkuttelee työllistäviä yrityksiä ja osaavaa työvoimaa ja niin palataan kohtaan yksi – josta positiivinen kierre jatkuu.

Torjutaan negatiivinen noidankehä, viedään Vantaa “hyvän kehälle”

Luodaan positiivinen kierre. Hyvän kehä syntyy, kun kehitetään Vantaan vetovoimaisuutta, saadaan työllistäviä yrityksiä ja hyvä työllisyysaste tuo kaupungille riittävästi verotuloja. Laadukkaat palvelut ja kohtuullinen veroprosentti voidaan yhdistää, kun ihmisillä on työpaikkoja ja kaupunki menestyy.

Vetovoima luo elinvoimaa

Kasvun strategia Vantaalle

Muuttoliike pääkaupunkiseudulle jatkuu. Myös Vantaan väkiluku kasvaa. Vantaa ei saa olla kasvussa ajopuu. Meillä pitää olla vahva visio siitä, millaiseksi kaupungiksi tahdomme kasvaa ja miten kasvu rahoitetaan.

Lisää verotuloja ilman veronkorotuksia

Laadukkaat palvelut ja kohtuullinen veroprosentti voidaan yhdistää, kun kaupunki menestyy. Silloin resurssit riittävät. Verotuloja kasvattaa parhaiten korkea työllisyys eli se, että mahdollisimman moni vantaalainen saa työpaikan. Sitä kasvattaa myös se, ettei Vantaa ole pelkkä läpikulkupaikka, josta muutetaan eteenpäin, kun vaurastutaan. Vantaa tarvitsee sekä vetovoimaa, työllistäviä yrityksiä että ”pitovoimaa”.

Vantaa, josta olemme ylpeitä

Vantaata pitää kehittää asukkaiden ehdoilla kotikaupunkina, jotta ihmiset viihtyvät, haluavat kasvattaa lapsensa ja viettää eläkepäivänsä. Huolehditaan siis palveluista, liikenneyhteyksistä, parkkipaikoista, ympäristöstä, liikuntapaikoista ja leikkipuistoista. Edistetään kulttuuritarjontaa ja tapahtumia.

Kehitystä asukkaiden ehdoilla

Asukkaat ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Kun jokainen pientaloalue, lähiö ja keskusta-alue kehittyy omien asukkaidensa ehdoilla, kaikki viihtyvät siellä paremmin.

Tilaa elää ja olla oma itsensä

Tarjotaan vantaalaisille mahdollisuuksia, lisätään valinnanvapautta ja tehdään tilaa yksilöllisyydelle. Tarjotaan vaihtoehtoja asumiseen rakentamalla sekä urbaaneja keskustoja että viihtyisän vehreitä pientaloalueita

Kokoomuksen arvot

Vastuuta, vapautta ja välittämistä

Kokoomus on suomalainen kansanliike. Aatteemme on yhdistelmä vastuuta, välittämistä, yksilönvapautta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Me haluamme tukea yhteisöllisyyttä ja pitää huolta niistä, jotka eivät pärjää omin avuin. Nämä ovat aitoja suomalaisia perusarvoja, joita tarvitaan myös nykymaailmassa.

Uskomme yksilöön ja sivistykseen

Me uskomme, että yhteiskunta toimii parhaiten, kun ihmisillä on aito mahdollisuus opiskella, kehittää itseään, tehdä työtä ja menestyä itse valitsemallaan tiellä. Sananvapaus on meille tärkeää, kiusaaminen ja vihapuhe tuomittavaa.

Talous tasapainoon

Politiikassa on helppo antaa kauniita lupauksia, jos lupauksen antajan ei tarvitse miettiä, kuka maksaa laskun. Kakkua ei voi jakaa ennen kuin se on leivottu; siksi talouskasvun, työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen sekä kohtuulliset verot ovat tärkeitä.

Kannustava yhteiskunta

Työnteon pitää olla aina kannattavaa kaikille. Kannustinloukkuja tulee purkaa. Nuorten on voitava-luottaa siihen, että itsensä kehittäminen ja opiskelu kannattaa. Hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan voi turvata vain talouskasvua ja työllisyyttä edistämällä.

Veroille vastinetta

Talousjärkeä ja tehokkuutta

Vantaalaisilla on oikeus hyviin ja tehokkaasti tuotettuihin palveluihin. Tarvitaan talousjärkeä, toiminnan tehostamista ja palvelutuotannon kilpailuttamista.

Koronakriisistä nouseminen vaatii rahaa ja resursseja. Kokoomus ei kannata veronkorotuksia. Veronkorotukset ovat leikkauksia vantaalaisten taloudesta. Työpaikkojen luomiseen tarvitaan ostovoimaa, ja perheiltä verotettu
euro on aina pois vanhempien lompakosta.

Verotuloja kasvattaa työllisyyden parantaminen. Se ei onnistu työn verotusta kiristämällä, vaan Vantaan vetovoimaa ja elinkeinopolitiikkaa kehittämällä.

Kasvuohjelma

Kokoomus tahtoo luoda valtuustokauden kestävän kasvuohjelman yhdessä muiden puolueiden kanssa. Vaikka taloustilanne on hankala, kaikesta ei voi vain leikata. Täytyy myös investoida sellaiseen kasvuun, joka tuottaa lisää verotuloja, työpaikkoja ja taloudellista toimeliaisuutta. Kun raha on tiukalla, tarvitaan tehokkuutta ja talousjärkeä.

Tilaa asua, elää ja olla oma itsensä

Vantaalla on tilaa vastata monenlaisiin asumistarpeisiin. Tarjotaan vaihtoehtoja ja tilaa yksilöllisyydelle. Rakennetaan sekä viihtyisiä pientaloalueita että urbaaneja kaupunkialueita palveluineen. Huomioidaan niin lapsiperheiden, sinkkujen kuin seniorien tarpeet.

Vantaalla on useita perinteisiä pientaloalueita ja lähiöitä. Kunnioitetaan asukkaiden oikeutta omaan elinympäristöönsä. Ei kaavoiteta asuinalueen ilmeeseen sopimatonta rakentamista.

Huolehditaan ympäristöstä. Pidetään hyvää huolta kaupungin puistoista ja lähivirkistysalueista. Viheralueverkoston tulee olla yhtenäinen ja monipuolinen. Kaupungin metsien hoito on myös maisemanhoitoa.

Kehitetään leikkipuistojen monipuolisuutta, liikuntapaikkoja ja liikunnanharrastajien toimintapuistoja. Edistetään luontoalueiden virkistyskäyttöä

Kokoomuksen arvot

Vastuuta, vapautta ja välittämistä

Kokoomus on suomalainen kansanliike. Aatteemme on yhdistelmä vastuuta, välittämistä, yksilönvapautta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Me haluamme tukea yhteisöllisyyttä ja pitää huolta niistä, jotka eivät pärjää omin avuin. Nämä ovat aitoja suomalaisia perusarvoja, joita tarvitaan myös nykymaailmassa.

Uskomme yksilöön ja sivistykseen

Me uskomme, että yhteiskunta toimii parhaiten, kun ihmisillä on aito mahdollisuus opiskella, kehittää itseään, tehdä työtä ja menestyä itse valitsemallaan tiellä. Sananvapaus on meille tärkeää, kiusaaminen ja vihapuhe tuomittavaa.

Talous tasapainoon

Politiikassa on helppo antaa kauniita lupauksia, jos lupauksen antajan ei tarvitse miettiä, kuka maksaa laskun. Kakkua ei voi jakaa ennen kuin se on leivottu; siksi talouskasvun, työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen sekä kohtuulliset verot ovat tärkeitä.

Kannustava yhteiskunta

Työnteon pitää olla aina kannattavaa kaikille. Kannustinloukkuja tulee purkaa. Nuorten on voitava-luottaa siihen, että itsensä kehittäminen ja opiskelu kannattaa. Hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan voi turvata vain talouskasvua ja työllisyyttä edistämällä.

Hyvä vantaalainen

Tämä on Vantaan Kokoomuksen ohjelma tulevalle valtuustokaudelle. Kokoomus tahtoo kehittää Vantaata entistä paremmaksi paikaksi asua ja elää. Koronan aiheuttamat talousongelmat tekevät tästä kuitenkin haastavaa. Siksi on tärkeää viedä Vantaa “hyvän kehälle” ja torjua sen joutuminen kasaantuvien ongelmien noidankehälle. Vahva talous on kaiken kehittämisen lähtökohta. Jotta Vantaa pystyy tarjoamaan asukkaiden tarvitsemat palvelut, kaupungin talouden pitää olla kunnossa ja palvelutuotannon tehokasta.

Yrittäjyys tuo työpaikkoja

Yrittäjäystävällinen kaupunki

Vantaan pitää olla työllistäviä yrityksiä kiinnostava kaupunki. Pidetään verotus ennustettavana ja kilpailukykyisenä. Helpotetaan työllistämistä konkreettisilla toimilla, kuten aktiivisella asuntopolitiikalla sekä joustavalla, tulevaisuuteen tähtäävällä kaavoituksella ja liikennesuunnittelulla.

Järkevää ilmastopolitiikkaa autoilijoita syyllistämättä

Liikenteen päästöjä vähentäisimme tukemalla autokannan uusiutumista vähäpäästöisiin ja päästöttömiin autoihin. Kokoomus sanoo kyllä järkevälle ilmastopolitiikalle ja luonnonsuojelulle. Meidän mielestämme ympäristö pitää jättää seuraaville sukupolville paremmassa kunnossa kuin missä sen itse saimme

Omalla autolla ja julkisilla liikkuminen sujuvaksi

Vantaan pinta-ala on 240 neliökilometriä. Vantaalaisilla on usein pitempi matka moneen vantaalaiseen paikkaan kuin Helsingin keskustaan. Pitkien välimatkojen kaupungissa liikkumisen pitää olla sujuvaa, käyttipä sitten omaa autoa tai julkista liikennettä.

Auto on monelle välttämätön. Julkista liikennettä ei tule edistää autoilijaa kiusaamalla, vaan julkista liikennettä kehittämällä. Autoilijat tarvitsevat riittävästi parkkipaikkoja sekä kotiensa lähellä, ostos- paikoilla että liityntäpysäköintipaikoilla.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien hyvä suunnittelu ja kunnossapito lisää liikenneturvallisuuta. Suunnittelussa pitää huomioida eri liikennevälineet.

Sähköpyörien kehitys ja lämpimämmät talvet lisäävät pyöräilyn vetovoi maa. Vantaalle tulee toteuttaa ja pitää kunnossa hyvä pyöräteiden verkosto.

Terveyttä ja elämäniloa liikunnasta

Vain noin neljännes väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Tehostetaan Vantaan toimia liikkumisen edistämiseksi. Liikuntapalvelut lisäävät hyvinvointia ja toimivat ennalta ehkäisevänä terveydenhoitona. Kaiken ikäisten liikuntaan tulee panostaa. Lapsia ja nuoria liikutetaan yhä enemmän osana varhaiskasvatusta ja koulupäivää. Huomioidaan ikääntyneiden ja iäkkäiden tarpeet liikkumisen edistämisessä.

Lisätään leikkipuistojen kuntoilulaitteita. Tarjotaan näin yhteistä tekemistä koko perheelle. Laitetaan erityistä huomiota ulkoliikuntapaikkojen laatuun ja määrään. Ulkoliikuntapaikkoja tulee kehittää jatkuvasti. Yhteistyön yksityisten liikuntapaikkarakentamishankkeiden
kanssa on oltava sujuvaa.

Urheiluseuroilla on tärkeä rooli liikunnassa. Tuetaan seurojen toimintaa ja järjestetään liikuntatoimintaan tarvittavia harjoitus- ja kilpailutiloja. Kehitetään koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyötä. Tuodaan liikuntaharrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen yhdessä seurojen kanssa.

Puistoja ja viheralueita asukkaille

Pidetään hyvää huolta kaupungin puistoista ja lähivirkistysalueista. Kaupungin viheralueverkoston tulee olla yhtenäinen ja monipuolinen. Kaupungin metsien hoito on myös maisemanhoitoa. Huolehditaan myös luonnon monimuotoisuudesta.

Lampien virkistyskäyttö turvattava

Pidetään huolta Lammaslammen, Vetokannaksen ja Leppäkorven maauimalan kaltaisista kohtaamispaikoista. Vantaan vähien lampien ja vesialueiden kunnossapitoon tulee panostaa, jotta ne eivät rehevöidy ja palvelevat asukkaita myös tulevaisuudessa

Yrittäjyys tuo työpaikkoja

Yrittäjäystävällinen kaupunki

Vantaan pitää olla työllistäviä yrityksiä kiinnostava kaupunki. Pidetään verotus ennustettavana ja kilpailukykyisenä. Helpotetaan työllistämistä konkreettisilla toimilla, kuten aktiivisella asuntopolitiikalla sekä joustavalla, tulevaisuuteen tähtäävällä kaavoituksella ja liikennesuunnittelulla.

Terveyttä ja elämäniloa liikunnasta

Annetaan arjen liikuttaa

Vain noin neljännes väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Tehostetaan Vantaan toimia liikkumisen edistämiseksi. Liikuntapalvelut lisäävät hyvinvointia ja toimivat ennalta ehkäisevänä terveydenhoitona.

Hyvät liikuntapalvelut on

järki-investointi terveyteen

ja hyvinvointiin.

Tuetaan seurojen toimintaa

Urheiluseuroilla on tärkeä rooli liikunnassa. Tuetaan seurojen toimintaa ja järjestetään liikuntatoimintaan tarvittavia harjoitus- ja kilpailutiloja.

Oppimisen iloa, huomisen mahdollisuuksia

Laadukas opetus, tukea ja kannustusta

Kouluissa tulee olla hyvä ja ajanmukainen oppimisympäristö. Tarjotaan koululaisille riittävät valinnanmahdollisuudet. Autetaan niitä, jotka tarvitsevat tukea, ja kannustetaan ja tuetaan lahjakkuutta. Hyödynnetään uutta tekniikkaa varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Opetetaan medialukutaitoa ja digimaailman hallintaa.

Viihtyisä ja puhdas ympäristö

Elämäniloa vehreästä

ympäristöstä

Edistetään luontoalueiden monipuolista virkistyskäyttöä ja liikuntamahdollisuuksia. Kehitetään muun muassa Kuusijärven, Vantaanjoen ja Keravajoen rantojen sekä Petikon ja Sotungin ulkoilualueiden kaltaisia viheralueita.

Huolehditaan

ympäristönsuojelusta

Huomioidaan suunnittelussa, että niin nykyisillä kuin tulevilla sukupolvilla on oikeus terveeseen elinympäristöön. Kaavoituksessa tulee huomioida kes- tävä kehitys materiaaleissa ja rakentamisessa.

Tilaa asua, elää ja olla oma itsensä

Vaihtoehtoja asumiseen

Vantaalla on tilaa vastata monenlaisiin asumistarpeisiin. Tarjotaan vaihtoehtoja ja tilaa yksilöllisyydelle. Rakennetaan sekä viihtyisiä pientaloalueita että urbaaneja kaupunkialueita palveluineen. Huomioidaan niin lapsiperheiden, sinkkujen kuin seniorien tarpeet.

Pientä ja isoa

Muistetaan, että joku tahtoo ison talon ja toinen pienemmän. Mahdollistetaan molemmat. Luodaan pieniä tontteja huokeille 70 neliön pientaloille ja isompia suuren perheen kodeille.

Vähennetään rakentamisen normeja

Edistetään sitä, että tarjolla on edullisia asumisvaihtoehtoja.

Kunnioitetaan vanhaa

Vantaalla on useita perinteisiä pientaloalueita ja lähiöitä. Kunnioitetaan asukkaiden oikeutta omaan elinympäristöönsä. Ei kaavoiteta asuinalueen ilmeeseen sopimatonta rakentamista.

Kauppoja ja palveluja

Ihmiset tarvitsevat sekä yksityisiä että julkisia palveluja. Niitä pitää rakentaa nykyistä nopeammin. Uusia kauppoja tai kauppakeskuksia tarvitaan muun muassa Kivistöön, Korsoon, Hakunilaan ja Porttipuistoon.

Viihtyisyyttä ja viheralueita

Huolehditaan ympäristöstä. Pidetään hyvää huolta kaupungin puistoista ja lähivirkistysalueista. Viheralueverkoston tulee olla yhtenäinen ja monipuolinen. Kaupungin metsien hoito on myös maisemanhoitoa.

Leikkipuistoja ja liikuntapaikkoja

Puistoja ja viheralueita asukkaille

Pidetään hyvää huolta kaupungin puistoista ja lähivirkistysalueista. Kaupungin viheralueverkoston tulee olla yhtenäinen ja monipuolinen. Kaupungin metsien hoito on myös maisemanhoitoa. Huolehditaan myös luonnon monimuotoisuudesta. Kehitetään leikkipuistojen monipuolisuutta ja liikunnanharrastajille suunnattuja toimintapuistoja.

Kokoomuksen arvot

Vastuuta, vapautta ja välittämistä

Kokoomus on suomalainen kansanliike. Aatteemme on yhdistelmä vastuuta, välittämistä, yksilönvapautta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Me haluamme tukea yhteisöllisyyttä ja pitää huolta niistä, jotka eivät pärjää omin avuin. Nämä ovat aitoja suomalaisia perusarvoja, joita tarvitaan myös nykymaailmassa.

Uskomme yksilöön ja sivistykseen

Me uskomme, että yhteiskunta toimii parhaiten, kun ihmisillä on aito mahdollisuus opiskella, kehittää itseään, tehdä työtä ja menestyä itse valitsemallaan tiellä. Sananvapaus on meille tärkeää, kiusaaminen ja vihapuhe tuomittavaa.

Talous tasapainoon

Politiikassa on helppo antaa kauniita lupauksia, jos lupauksen antajan ei tarvitse miettiä, kuka maksaa laskun. Kakkua ei voi jakaa ennen kuin se on leivottu; siksi talouskasvun, työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen sekä kohtuulliset verot ovat tärkeitä.

Kannustava yhteiskunta

Työnteon pitää olla aina kannattavaa kaikille. Kannustinloukkuja tulee purkaa. Nuorten on voitava-luottaa siihen, että itsensä kehittäminen ja opiskelu kannattaa. Hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan voi turvata vain talouskasvua ja työllisyyttä edistämällä.

Lisää julkaisuja

4.1.2021

Marjon Vantaa

Marjon Vantaa videosarja

15.12.2020

Marjon Historia

Marjon historia videosarja