Marjo Koistinen

Olen varavaltuutettu Vantaa-Keravan hyvinvointialueella ja Vantaan kaupungin varavaltuutettu, Olen VTK Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen ja Helsingin Ekonomien hallituksen jäsen. Koulutukseni on Kauppatieteiden maisteri ja ammattini on Taloushallinnon lehtori.

Minulla on halu auttaa muita ja olen toiminut 20 vuotta taloushallinnon lehtorina. Nautin eniten siitä, kun näen kuinka uuden oppimisen myötä, ihmisille tulee onnistumisen tunne ja ylpeys osaamisestaan.

Arvot

Olen onnellinen siitä, että olen syntynyt Suomeen, missä ihmisellä on vapaus kasvaa, urheilla, opiskella ja tehdä työtä. Olen suunnistanut 10 vuotiaasta ja minulle Suomen metsät, järvet, meri ja luonto yleensä on erittäin tärkeä sekä urheilun ja hyvinvoinnin, mutta ennen kaikkea puhtaan ilman, veden ja luonnon takia.

Olen myös erittäin kiitollinen Suomelle, siitä että olen saanut ilmaisen koulutuksen aivan yliopistoon asti. Minun ikäiset ovat ensimmäinen sukupolvi, jolla tämä etu tarjottiin opintotukineen. Olen myös erittäin kiitollinen Suomen ilmaisesta terveydenhoidosta.

 • Vastuuta, vapautta, välittämistä, yksilönvapautta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa.
 • Halua pitää huolta niistä, jotka eivät pärjää omin avuin.
 • Yhteiskunta toimii parhaiten, kun ihmisillä on aito mahdollisuus:
  • opiskella
  • kehittää itseään
  • tehdä työtä
  • menestyä itse valitsemallaan tiellä.
 • Sananvapaus on tärkeää, kiusaaminen ja vihapuhe tuomittavaa.
 • Työnteon pitää olla aina kannattavaa kaikille. Kannustinloukkuja tulee purkaa.
 • Nuorten on voitava luottaa siihen, että itsensä kehittäminen ja opiskelu kannattaa.
 • Hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan voi turvata vain talouskasvua ja työllisyyttä edistämällä.

TEEMAT

Talous ja
työllisyys

Työn ja yrittäjyyden kannustaminen

Haluan rakentaa yhdessä ihmiskeskeisen vapauden Suomen, jossa ahkeruudesta palkitaan, ihmisille annetaan enemmän tilaa yrittää, kilpailu on reilua, markkinat toimivat ja hyvinvointipalvelut turvataan. Antamalla ihmisille mahdollisuuksia voimme luoda uskoa tulevaisuuteen.

Lähtökohta tähän on talous. Kasvava elintaso ja julkinen talous pelastetaan vain vireällä kansantaloudella: työllä, tulevaisuuden uskolla ja halulla rakentaa uutta. Talouskasvu on ainoa tapa rahoittaa tulevaisuuden palvelut. 

Yhteiskunnan suuret haasteet hyvinvointipalveluiden rahoituspohjan turvaamisesta ilmastonmuutokseen ja sosiaalisiin ongelmiin eivät ole syitä helpottaa velkaantumista ja romuttaa vastuullisen taloudenpidon sääntöjä. Päinvastoin. Haasteista selviytymisen edellytys on vahva julkinen talous. Myös ilmastopolitiikan on oltava kustannustehokasta.

Kokoomuksen vaihtoehdon perusta on työllisyys ja yrittäjyys. Me haluamme varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus kannatella itseään omalla työllä. Samalla kevennämme tuloverotusta yli miljardilla eurolla, sillä yksilön tulee saada päättää oman työnsä hedelmistä nykyistä enemmän.

Suomessa tulee ymmärtää, mistä talouskasvu syntyy. Hyvinvointimme syntyy markkinoilla kilpailevien yritysten riskinotosta ja työnteosta. Uuden luominen kilpailluilla markkinoilla on menestyksemme lähde. Siksi Kokoomus on sitoutunut nostamaan TKI-investoinnit 4 prosenttiin bkt:sta vuoteen 2030 mennessä. Investoinnit kuitenkin valuvat hukkaan, jos emme onnistu talouden rakenteiden vahvistamisessa. Vahvistamalla työllisyyttä ja huolehtimalla kilpailukyvystä pystymme houkuttelemaan uusia investointeja ja osaamista.

Lisää verotuloja ilman veronkorotuksia

Verotusta on kehitettävä suuntaan, joka suosii työntekoa, yritystoimintaa, kotimaista omistamista ja muuta suomalaisten hyvinvointia lisäävää toimintaa sekä edistää ympäristön suojelua. Veropohjan on oltava laaja ja verokantojen mahdollisimman matalia. Verotuksen on tuettava Suomen houkuttelevuutta maana, jossa halutaan tehdä työtä, yrittää ja johon halutaan sijoittaa. Työmarkkinoiden toimivuutta on edistettävä, jotta mahdollisimman moni pääsisi työhön ja saisi oman elämänsä rakentamisen keinot omiin käsiinsä.

Koulutus

Koulutuksen kehittäminen

Olen toiminut yli 20 vuotta opettajana, ensin 1989-1991 Porvoossa yläasteen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viransijaisena ja sitten vuodesta 2002 lähtien taloushallinnon lehtorina ensin Helsinki Business Collegessa ja sitten Metropolia ammattikorkeakoulussa ja nyt Laurea ammattikorkeakoulussa.

Koulutuksen tason pitää pysyä korkeana ja tämän takaa se, että jo varhaiskasvatukseen panostetaan. Jo varhaiskasvatuksen opettajien koulutus on erittäin korkeatasoista, kuten peruskoulutason opettajien koulutus. Toisen asteen koulutusta kehittäisin yhdistämällä lukio ja ammattikoulut siten, että kaikki opiskelisivat sekä yleissivistävää matematiikkaa, kieliä ja luonnontieteitä että perusteita yhteiskunnasta kuten kansantaloudesta ja yritystoiminnasta. Myös perusasteen koulutusta kehittäisin siten, että jo 10 vuotiaasta voisi valita itseään kiinnostavia valinnaisia aineitä enemmän. Nyt jo on luonnontieteen ja urheiluun painottavia kouluja ja lisää voisi tulla myös yrittäjyyteen painottavia kouluja.

Varhaisista vuosista hyvä lähtö katkeamattomaan opintiehen

• Mahdollisuuksien tasa-arvoa laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja maailman parhaalla perusopetuksella, joka ottaa huomioon yksilölliset tarpeet sekä vahvuudet

• Päiväkotien ja esiopetuksen ympäristöjen on oltava turvallisia lapsille ja henkilökunnalle. Hyödynnämme monipuolisia toteutusmalleja päiväkoti- ja koulurakentamisessa. Torjumme sisäilmaongelmat laadukkaalla rakentamisella ja korjaamisella sekä rakennusten oikeanlaisella käytöllä ja riittävällä siivouksella.

• Tavoitteena kaksivuotisen esiopetuksen, jotta yhä useampi lapsi saa hyvän ponnahduslaudan koulupolulleen.

• Uudistetaan oppimisen tukea ja varmistamme, että oppilas saa tarvittaessa pienryhmämuotoista opetusta ja henkilökohtaista tukea.

• Varmistetaan, että yksilöllinen opetus toteutuu perusopetuksessa, jotta lisähaastetta kaipaaville on tarjolla mahdollisuuksia nopeampaan etenemiseen ja tukea tarvitsevat saavat sitä riittävästi. Vahvaa motivaatiota on ruokittava, ei lannistettava.

• Jokaisella on oikeus työ- ja opiskelurauhaan. Kiusaamiseen on puututtava tehokkaasti. Jos koulun keinot eivät riitä, poliisin ja lastensuojelun on tarvittaessa tultava apuun.

• Laajennetaan yhteistyötä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa ja tuodaan mielekästä sisältöä lasten päiviin tuomalla harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteyteen.

Suomessa on maailman korkeimmin koulutettu kansa

Laaja-alainen sivistys ja korkeatasoinen osaaminen muodostavat perustan sille, että Suomi voi tulevaisuudessakin olla kestävä, hyvinvoiva ja uudistuva maa. Vapauden ja vastuun yhteiskunta on mahdollinen vain yhdistyessään kattavaan yleissivistykseen. Suomalaisen sivistysaatteen pohjalta maahamme on luotu vahva inhimillinen pääoma ja maailman parhaimpiin kuuluva koulutusjärjestelmä. Monet suomalaiset tieteen ja taiteen tekijät ovat hyvän koulutuksen myötä nousseet maailman arvostetuimpien joukkoon.

Suurin osa Suomen lapsista ja nuorista tulee aikuisuuteen hyvillä tiedoilla ja taidoilla varustettuina, valmiina omaehtoiseen elämään ja siihen liittyviin vastuisiin. Jokainen lapsi ja nuori yksilönä ansaitsee näkymän tulevaisuuteen, jossa omalla toiminnalla pystyy tavoittelemaan unelmiaan. Suomalaiset nuoret ovat avarakatseisia, uteliaita ja kansainvälisiä. Toisaalta moni nuori menettää otteensa ja ajautuu vaikeuksiin. Joka kahdeksas poika ei peruskoulun päätteeksi osaa lukea, kirjoittaa eikä laskea kunnolla. Tätä ei saa hyväksyä. Mahdollisuuksien tasa-arvon vahvistamiseksi koko koulutuspolun pysyvä ja riittävä perusrahoituksen taso tulee turvata ja siirtyä pois määräaikaisesta hankerahoitussilpusta. Turvataan maailman parhaiden opettajien työrauha.

Viihtyisä ja
puhdas
ympäristö

Yhtälö on oikeastaan yksinkertainen: kun ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä taas kertyy jaettavaa, jolla voidaan ylläpitää palveluja ja pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä sekä harrastusmahdollisuuksista.

Olen suunnistanut vuodesta 1980 asti ja kaikki ihanat luontoalueet, kuten Luukki, Pirttimäki, Salmen alue, Solvalla, Oittaa, Petikko, Kuusijärvi ja Nuuksion ihana luonnonsuojelualue kokonaisuudessaan ovat minulle todella tärkeitä alueita. Suomessa arvostetaan luontoa ja metsää ja meillä on puhdas ilma ja vesi. Meillä on toimiva jätehuolto, joten metsämme eivät ole kaatopaikkoja, kuten valitettavan useassa maassa, jossa olen käynyt matkoilla. Olemme maailman onnellisin kansa, koska saamme hengittää puhdasta ilmaa, juoda puhdasta vettä ja vaeltaa rauhassa turvallisessa suomalaisessa metsässä.

Terveyttä ja elämäniloa liikunnasta

Olen kuulunut urheiluseuroihin lapsesta lähtien. Ensin Klaukkalan Kiriin hiihdossa ja Nateva koripalloseuraan Nurmijärvellä ja sitten Rajamäen Rykmenttiin suunnistusseuraan Nurmijärven kunnassa. Nykyään kuullun Espoon Suunta suunnistusseuraan. Urheiluseuroilla on tärkeä rooli liikunnassa. Tuetaan seurojen toimintaa ja järjestetään liikuntatoimintaan tarvittavia harjoitus- ja kilpailutiloja. Kehitetään koulujen ja seurojen yhteistyötä. Tuodaan harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen yhdessä seurojen kanssa.

Ulkoilun kannustaminen lähimetsässä

Olen suunnistanut vuodesta 1980 ja Suomen metsät ovat käyneet minulle tutuiksi. Pienikin metsä keskellä asuinaluetta ilahduttaa niin isoja kuin pieniä ulkoilijoita puhumattakaan lemmikeistämme. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus päästä helposti lähimetsään tai kansallispuistoon hengähtämään hektisestä arjesta.

Blogi

Yhteystiedot

Marjo Koistinen

Varavaltuutettu Vantaa-Kerava

Helsingin ekonomien hallituksen jäsen

Vtk-kiinteistöt oy hallituksen jäsen

VARAVALTUUTETTU VANTAA kokoomus

TALOUSHALLINNON LEHTORI

KAUPPATIETEIDEN MAISTERI

(6) Marjo Koistinen Talous | Facebook

https://www.facebook.com/marjokoistinen.net

https://www.linkedin.com/in/marjo-koistinen-3b679a1bb/

https://www.instagram.com/marjofi/