Etusivu

Marjo Koistinen

Ihminen ensin

 • Haluan rakentaa yhdessä ihmiskeskeisen vapauden Suomen, jossa ahkeruudesta palkitaan, ihmisille annetaan enemmän tilaa yrittää, kilpailu on reilua, markkinat toimivat ja hyvinvointipalvelut turvataan.
 • Yhteiskunta toimii parhaiten, kun ihmisillä on aito mahdollisuus yrittää, tehdä työtä, opiskella ja menestyä itse valitsemallaan tiellä.
 • Nuorten on voitava luottaa siihen, että yrittäminen, työnteko ja opiskelu kannattaa.
 • Seniorit ovat yhteiskuntamme tunnustettu voimavara. Tarvitsemme ja arvostamme heidän kokemustaan ja osallistumistaan. Huolehdimme siitä, että iäkkäät saavat arvokkaan vanhuuden.
Marjo Koistinen:
 • Kauppatieteiden maisteri
 • Taloushallinnon lehtori
 • Vantaan kokoomusnaisten hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja
 • Varavaltuutettu Vantaa-Keravan hyvinvointialue
 • Varavaltuutettu Vantaa
 • Tarkastuslautakunnan jäsen Vantaa-Keravan hyvinvointialue
 • VTK-Kiinteistöt hallituksen jäsen
 • Helsingin ekonomien hallituksen jäsen
 • Rotary Myyrmäen jäsen

Haluan rakentaa yhdessä ihmiskeskeisen vapauden Suomen, jossa ahkeruudesta palkitaan, ihmisille annetaan enemmän tilaa yrittää, kilpailu on reilua, markkinat toimivat ja hyvinvointipalvelut turvataan. Antamalla ihmisille mahdollisuuksia voimme luoda uskoa tulevaisuuteen.

Lähtökohta tähän on talous: Kasvava elintaso ja julkinen talous pelastetaan vain vireällä kansantaloudella: työllä, tulevaisuuden uskolla ja halulla rakentaa uutta. Talouskasvu on ainoa tapa rahoittaa tulevaisuuden palvelut. 

Yhteiskunnan suuret haasteet: hyvinvointipalveluiden rahoituspohjan turvaamisesta ilmastonmuutokseen ja sosiaalisiin ongelmiin eivät ole syitä helpottaa velkaantumista ja romuttaa vastuullisen taloudenpidon sääntöjä. Päinvastoin. Haasteista selviytymisen edellytys on vahva julkinen talous. Myös ilmastopolitiikan on oltava kustannustehokasta.

Kokoomuksen vaihtoehdon perusta on työllisyys ja yrittäjyys: Me haluamme varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus kannatella itseään omalla työllä. Samalla kevennämme tuloverotusta yli miljardilla eurolla, sillä yksilön tulee saada päättää oman työnsä hedelmistä nykyistä enemmän. Vahvistamalla työllisyyttä ja huolehtimalla kilpailukyvystä pystymme houkuttelemaan uusia investointeja ja osaamista.

Työ ja yrittäjyys kulkevat käsi kädessä sivistyksen ja koulutuksen kanssa: Rahoituksen tasoakin tärkeämpää on lopettaa jatkuva hankeralli kouluissa, jotta maailman parhaat opettajamme voivat keskittyä työhönsä. 

Seniorit ovat yhteiskuntamme tunnustettu voimavara. Tarvitsemme ja arvostamme heidän kokemustaan ja osallistumistaan. Huolehdimme myös, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja iäkkäät saavat arvokkaan vanhuuden.

Vanhusten hoito on laitettu kuntoon kokonaisuutena: Omaishoito, perhehoito, kotihoito, asumispalvelut ja ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut ymmärretään kaikki keskeisiksi osiksi vanhusten hoitoa. Palvelujen tuottamiseen tarvitaan kaikki mukaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaa täydentävät yritykset ja järjestöt. Kaikilla suomalaisilla on pääsy perusterveydenhuollon palveluihin.

Esteettömät ja saavutettavat palvelut: Palvelut on alusta alkaen rakennettava esteettömiksi ja selkokielisiksi kaikille. Myös näkö- ja kuulovammaisille henkilöille saavutettaviksi ja ikäihmisten erityistarpeet huomioon ottaen.

Laadukkaat ikäihmisten palvelut: Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ja itsensä näköiseen vanhuuteen. Parannetaan omaishoitajien asemaa ja tuetaan heidän jaksamistaan. Panostetaan kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan laatuun. Riittävä tuki ja palvelut kotiin omaishoitajien jaksamisen tueksi.

Työ tuo henkistä ja taloudellista hyvinvointia

Työ antaa toimeentulon, sosiaalista pääomaa ja mahdollisuuden toteuttaa itseään ja omia haaveitaan. Jokaisen osallistuminen on tärkeää. Työllisyyden vahvistaminen on ensisijainen keino ihmisten hyvinvoinnin ja tulojen kasvattamisessa. Riittävä työssä käyvien määrä ratkaisee, onnistummeko kuromaan umpeen hyvinvointipalveluiden rahoituksen kroonisen alijäämän. 

Mikäli emme onnistu vahvistamaan julkista taloutta työllisyyden avulla, alkaa keinovalikoima loppua. Jäljelle jää menojen sopeuttaminen.

Lopulta työpaikat syntyvät vain kannattavan yritystoiminnan seurauksena. Jäykät työmarkkinamme, kannustinloukut ja työikäisen väestön supistuminen ovat ongelmia myös pitkällä aikavälilä.

 • Työn vastaanottaminen on tehtävä kannattavaksi kaikissa tilanteissa. Työttömyysturvan täytyy olla väliaikainen tuki turvaamaan nopeaa siirtymää uusiin haasteisiin, ei pysyvä toimeentulon muoto.
 • Nykyisin tukea saavan käteen jäävät tulot voivat jopa pienentyä, jos ottaa työtä vastaan. Toisaalta jyrkkä marginaaliverotus syö kannustimet lisätyön tekemisestä, riskin ottamisesta ja uralla eteenpäin ponnistelusta. Kokoomuksen mielestä jokaisesta ansaitusta eurosta tulisi jäädä käteen vähintään puolet.
 • Yritykselle työn tarjoaminen täytyy tehdä houkuttelevaksi. Jotta työnantaja pystyisi maksamaan työntekijälle käteen palkkaa noin 2400 euroa, tulee työnantajan maksaa päälle veroja ja sivukuluja noin 1800 euroa.
 • Suomen korkea verokiila ei mahdollista kannustavan palkan maksamista ja jättää palkansaajalle käteen vähemmän kuin verrokkimaissa. Häviämme kireän verotuksen takia kilpailun kansainvälisten osaajien ja innovaattoreiden houkuttelussa.

http://www.velkakello.fi/

https://tutkibudjettia.fi/talousarvio/menot

Menokehys asetettaan vastuulliselle tasolle ja niistä pidettään kiinni. Verotusta ei kiristetä, koulutukseen panostettaan, ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikkaa hoidettaisiin pragmaattisesti ja ratkaisukeskeisesti. Kokoomuksen vaihtoehto yhdistää hyvinvointipalvelut turvaavan vastuullisen talouspolitiikan ja rohkeat panostukset kasvuun. Kokoomus rakentaisi 2020-luvun talouspolitiikan neljän tavoitteen ympärille: 

1. Yrittäjyystavoite
Kokoomus haluaa rakentaa Suomea, jossa yrittäjällä on mahdollisuus ottaa riskiä, onnistua ja epäonnistua, kasvattaa yritystään ja palkata ihmisiä töihin. Kokoomus ottaisi Suomen tavoitteeksi työnantajayritysten määrän kasvattaminen 90 000:sta 100 000:een ja pk-yritysten määrän 20 000:sta 25 000:een. 
2. Vaurastumistavoite
Kokoomus haluaa rakentaa Suomea, jossa ihmisillä on mahdollisuus vaurastua osaamisella, ahkeruudella, työllä ja yrittämisellä. Haluamme, että suomalaiset voivat keskimäärin kasvattaa nettovarallisuuttaan 50 % uoteen 2030 mennessä. Haluamme myös, että Suomen nettoinvestoinit aineelliseen ja aineettomaan pääomaan saadaan käännettyä reilusti positiiviseksi.
3. Työllisyystavoite
Kokoomus haluaa rakentaa Suomea, jossa jokaisella työikäisellä ja -kykyisellä on mahdollisuus tulla toimeen omalla työllään. Kokoomuksen mielestä Suomen on tavoiteltava 80 prosentin työllisyysastetta vuoteen 2030 mennessä, jotta hyvinvointipalveluiden rahoitus on turvattavissa.
4. Kestävyystavoite
Kokoomus haluaa pelastaa hyvinvointipalvelut ja puhtaan ympäristön myös tuleville sukupolville. Talouspolitiikan tavoitteeksi on asetettava julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kurominen ja talouskasvun ekologinen kestävyys.

Blogi

 • Blogi
  Haluan rakentaa yhdessä ihmiskeskeisen vapauden Suomen, jossa ahkeruudesta palkitaan, ihmisille annetaan enemmän tilaa yrittää, kilpailu on reilua, markkinat toimivat ja

Yhteystiedot

Marjo Koistinen

Varavaltuutettu Vantaa-Kerava

Helsingin ekonomien hallituksen jäsen

Vtk-kiinteistöt oy hallituksen jäsen

VARAVALTUUTETTU VANTAA kokoomus

TALOUSHALLINNON LEHTORI

KAUPPATIETEIDEN MAISTERI

(6) Marjo Koistinen Talous | Facebook

https://www.facebook.com/marjokoistinen.net

https://www.linkedin.com/in/marjo-koistinen-3b679a1bb/

https://www.instagram.com/marjofi/