Marjo Koistinen

 • Kauppatieteiden Maisteri ja Ekonomi
 • Taloushallinnon lehtori
 • Varavaltuutettuna Vantaa-Keravan hyvinvointialueella
 • Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsen
 • Vantaan kaupungin varavaltuutettu
 • VTK-Kiinteistöt hallituksen jäsen
 • Vantaan kokoomusnaisten varapuheenjohtaja
 • Helsingin Ekonomien hallituksen
 • Vantaa Myyrmäki Rotary Clubin jäsen
 • Vastuuta, vapautta, välittämistä, yksilönvapautta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa.
 • Halua pitää huolta niistä, jotka eivät pärjää omin avuin.
 • Seniorit ovat yhteiskuntamme tunnustettu voimavara. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ja itsensä näköiseen vanhuuteen.
 • Yhteiskunta toimii parhaiten, kun ihmisillä on aito mahdollisuus yrittää, tehdä työtä, opiskella ja menestyä itse valitsemallaan tiellä.
 • Nuorten on voitava luottaa siihen, että yrittäminen, työnteko ja opiskelu kannattaa.
 • Hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan voi turvata vain talouskasvua ja työllisyyttä edistämällä.

Haluan rakentaa yhdessä ihmiskeskeisen vapauden Suomen, jossa ahkeruudesta palkitaan, ihmisille annetaan enemmän tilaa yrittää, kilpailu on reilua, markkinat toimivat ja hyvinvointipalvelut turvataan. Antamalla ihmisille mahdollisuuksia voimme luoda uskoa tulevaisuuteen.

Seniorit ovat yhteiskuntamme tunnustettu voimavara. Tarvitsemme ja arvostamme heidän kokemustaan ja osallistumistaan. Huolehdimme myös, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja iäkkäät saavat arvokkaan vanhuuden.

Laadukkaat ikäihmisten palvelut: Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ja itsensä näköiseen vanhuuteen. Parannetaan omaishoitajien asemaa ja tuetaan heidän jaksamistaan. Panostetaan kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan laatuun. Riittävä tuki ja palvelut kotiin omaishoitajien jaksamisen tueksi.

Lasten ja perheiden tuki: Varhainen tuki ja apu ehkäisevät ongelmien syntymistä. Parempi lapsiperheiden arjen tuki neuvolasta lähtien. Mielenterveysongelmiin parempi apu nopeasti. Pidetään opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut edelleen lähellä lasten ja nuorten arjessa.

Esteettömät ja saavutettavat palvelut: Palvelut on alusta alkaen rakennettava esteettömiksi ja selkokielisiksi kaikille. Myös näkö- ja kuulovammaisille henkilöille saavutettaviksi ja ikäihmisten erityistarpeet huomioon ottaen.

Lähtökohta tähän on talous: Kasvava elintaso ja julkinen talous pelastetaan vain vireällä kansantaloudella: työllä, tulevaisuuden uskolla ja halulla rakentaa uutta. Talouskasvu on ainoa tapa rahoittaa tulevaisuuden palvelut. 

Työllisyyden vahvistaminen on ensisijainen keino ihmisten hyvinvoinnin ja tulojen kasvattamisessa: Riittävä työssä käyvien määrä ratkaisee, onnistummeko kuromaan umpeen hyvinvointipalveluiden rahoituksen kroonisen alijäämän.

Työn vastaanottaminen on tehtävä kannattavaksi kaikissa tilanteissa. Työttömyysturvan täytyy olla väliaikainen tuki turvaamaan nopeaa siirtymää uusiin haasteisiin, ei pysyvä toimeentulon muoto.

Työ ja yrittäjyys kulkevat käsi kädessä sivistyksen ja koulutuksen kanssa: Koulutusmääriä on työvoimapulasta kärsivillä aloilla edelleen kasvatettava voimakkaasti. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten koulutustarjontaa tulee ohjata aloille, joilla työllisyys on voimakasta ja joita uhkaa työvoimapula. Työelämän nopeisiin muutoksiin vastaamiseksi tarvitaan yhdessä työnantajien kanssa järjestettäviä tutkintoa lyhyempiä koulutuksia.

Henni Hyvärinen Photography

 • Vantaan kokoomusnaisten varapuheenjohtaja 2022-
 • Rotary Myyrmäen jäsen 2022-
 • Tarkastuslautakunnan jäsen Vantaa-Kerava 2022-2025
 • Varavaltuutettu Vantaa-Kerava 2022-2025
 • Helsingin Ekonomien hallituksen jäsen 2022-2024
 • Varavaltuutettu Vantaalla 2021-2025
 • Hallituksen jäsen, VTK Kiinteistöt Oy 2021-2025
 • Taloushallinnon lehtori Laurea-ammattikorkeakoulu 2015-
 • Rahoituksen lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu 2011-2015
 • Taloushallinnon lehtori, Business College Helsinki 2002-2014
 • Opiskeli yrittäjyyden jatko-opinnot Jyväskylän yliopisto 2004-2007
 • Laskentaekonomi, Tapiola vakuutusyhtiö 2001-2002
 • Business Controller, Sonera Oyj 1999-2000
 • Controller, BAT Nordic Oy 1997-1999
 • Assistant Business Controller, ABB 1996-1997
 • Myyntireskontra ja kassanhoitaja, Finnvox Studiot 1995
 • Kauppatieteiden maisteri, Helsingin Kauppakorkeakoulu 1992-1996
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viransijainen, Porvoo 1989-1991
 • Opiskeli Fysiikka, kansantalous, tilastotiede Helsingin yliopisto 1989-1991
 • Ylioppilas, Linnankosken lukio, Porvoo 1988
 • Asuu Vantaa 1998-
 • Asui Helsinki 1991-1997
 • Asui Porvoo 1987-1991
 • Asui Klaukkala 1976-1987
 • Asui Espoo 1971-1976
 • Syntyi ja asui Helsingin maalaiskunta (Nykyään Vantaa) 1969-1971
 • Espoon Suunta 2005-
  • Hallituksen jäsen 2017-2019
  • Hallituksen jäsen 2007-2010
 • Askolan Urheilijat 1995-1999
 • Rajamäen Rykmentti 1980-1992

Kuuluun Helsingin Ekonomien hallitukseen ja oli minun vuoroni kirjoittaa artikkeli kansainväliseen Probba julkaisuun. Aiheeni oli Marjon taloushistoria 1970 luvulta alkaen.

https://issuu.com/probba/docs/bulletin_i2023_final_

Tässä Marjon taloushistoria teksti Suomeksi:

1970-luvun Suomi oli hyvin erilainen kuin nykyään. Olen nähnyt Suomen nousun ja myös 1990-luvun syvän laman. Lapsuuteni oli hyvin onnellinen. Olin erittäin hyvä koulussa ja aktiivinen harrastuksissa. Olen myös tehnyt kesätöitä ja osa-aikatöitä 15-vuotiaasta lähtien. Koko perheemme aloitti suunnistuksen 1980 ja osallistun edelleen äitini kanssa suunnistuskilpailuihin.

1970-luku oli hitaan kasvun aikaa, jolloin vain harvat saivat lainaa ja peruslainan korko oli noin 10 % ja Suomen rahoitusmarkkinat olivat hyvin suljetut. Suurin vienti- ja tuontimaa oli Neuvostoliitto. 80-luvulla Suomen rahoitusmarkkinat alkoivat avautua ja talouskasvu kiihtyi. Suomen Pankki avasi ulkomaisten lainojen liikkeeseenlaskun vuonna 1986. Ulkomaisia lainoja oli saatavilla halvemmalla korolla kuin Suomen Pankin peruskorkoon sidotut suomalaiset lainat.

Markka oli kiinteä valuutta, jonka arvon määräsivät Suomen hallitus ja Suomen Pankki. Suomen talouskasvu oli nopeaa lähes kymmenen vuotta aina vuoteen 1989 asti, jolloin oli nousukauden huippu ja kaikille tarjottiin lainaa ja ennen kaikkea valuuttalainoja. Rahaa virtasi Suomeen ja asuntojen hinnat nousivat nopeasti.

Vuosi 1989 oli merkittävä, sillä Berliinin muuri murtui, eli Itä-Saksa yhdistyi Länsi-Saksaan ja myös Neuvostoliitossa alkoi muutosten ja epävakauden aika. Tämä vaikutti Suomen viennin laskuun ja korkojen nousuun sekä valtion velan kasvuun. Pankit olivat ottaneet myös valuuttalainoja ja pankkien tilanne heikkeni. Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, mikä heikensi entisestään Suomen vientiä ja syvensi taloudellisia vaikeuksia ja lamaa.

Asuntojen hinnat nousivat nopeasti 80-luvun lopulla. Asuntokupla puhkesi 90-luvun alussa ja asuntojen hinnat romahtivat yhtä nopeasti kuin ne olivat nousseet pari vuotta aiemmin. Suomen Pankki kielsi pankkeja antamasta enää lainaa, koska pankkien tilanne oli kriittinen. Monet asuntolainavelalliset joutuivat myymään asuntonsa paljon halvemmalla tai pankki otti asunnon haltuunsa, jos lisätakuita ei löytynyt.

Lopputuloksena oli Suomen lähihistorian järkyttävin lama: työttömyys nousi lähes 20 prosenttiin, konkursseja oli valtava määrä. Asuntojen hinnat romahtivat ja monille jäi lainaa asunnon myynnin jälkeen. Tämä oli liikaa monille ihmisille, ja historiamme surullisin tapahtuma on valtava itsemurhien määrä 90-luvun vaihteessa.

Valmistuin kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1996. Elimme taantuman jälkeistä elämää ja sain 250 hakijan joukosta työpaikan ABB Servicessä. Tittelini oli Assistant Business Controller ja tehtäväni oli opettaa excel-budjettipohja ABB Servicen palvelukeskuspäälliköille ja haastatella heitä sekä tehdä raportti ja 12 kuukauden rullaava ennuste.

Vuonna 1997 työmarkkinat alkoivat avautua 90-luvun laman jälkeen, ja työpaikkoja oli tarjolla paljon. Seuraavaksi pääsin BAT Nordic -yritykseen Controllerin työhön, jossa tein monenlaisia budjetointiin, raportointiin, kirjanpitoon, kassanhallintaan ja sijoittamiseen liittyviä tehtäviä. Olin myös mukana SAP R/3 -projektissa, jossa Suomi oli ensimmäinen suuren kansainvälisen yrityksen pilottimaa.

Suomen Posti ja teleyhtiö yhtiöitettiin ja syntyi Posti Group Oy ja Sonera Oyj (ruotsalainen Telia osti Soneran). Aloitin työskentelyn vuonna 1999 Business Controllerina Sonera Oyj:n Abacus Solutions -yksikössä. Tämä aika oli vahvan kasvun aikaa matkapuhelinliiketoiminnassa ja aikaa kutsutaan myös Internetkuplan ajaksi. Internetkuplan aikana syntyi monia startup-yrityksiä, joiden tavoitteena oli kehittää matkapuhelinsovelluksia ennen älypuhelinaikakautta. Abacus Solutions myytiin ruotsalaiselle Triocomille.

Internet-kuplan jälkeen päätin siirtyä opettamaan. Työskentelin 2002-2014 Helsinki Business Collegessa. Sain olla projektipäällikkönä täysin yrittäjyyteen perustuvan opetussuunnitelman tekemisessä yhdessä johdon, Advisory Boardin ja opettajien kanssa. Kaikki opetus liittyi yrittäjyyteen, oli kyse sitten markkinoinnista, kirjanpidosta, matematiikasta tai kielistä.

Työskentelin sekä Metropoliassa että Helsinki Business Collegessa vuodet 2011-2014. Helsinki Business Collegessa olin taloushallinnon lehtori ja työssäoppimisen ohjaaja. Metropolia ammattikorkeakoulussa olin ylemmän ammattikorkeakoulun lehtori ja opetin ilta-aikaan rahoitus ja investointi sekä sisäinen laskenta ja budjetointi kursseja.

Aloitin 2015 Laurea ammattikorkeakoulussa taloushallinnon lehtorina. Laureassa on erittäin positiivinen yrittäjyyshenkinen sekä projektiperustainen opetuspedagogiikka.

 • Blogi
  1970-luvun Suomi oli hyvin erilainen kuin nykyään. Olen nähnyt Suomen nousun ja myös 1990-luvun syvän laman. Lapsuuteni oli hyvin onnellinen.

Yhteystiedot

Marjo Koistinen

Varavaltuutettu Vantaa-Kerava

Helsingin ekonomien hallituksen jäsen

Vtk-kiinteistöt oy hallituksen jäsen

VARAVALTUUTETTU VANTAA kokoomus

TALOUSHALLINNON LEHTORI

KAUPPATIETEIDEN MAISTERI

(6) Marjo Koistinen Talous | Facebook

https://www.facebook.com/marjokoistinen.net

https://www.linkedin.com/in/marjo-koistinen-3b679a1bb/

https://www.instagram.com/marjofi/